Spoločnosť PHAREX, s.r.o. vznikla v roku 2008 v Martine ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V období vzniku spoločnosti PHAREX, s.r.o. existoval na Slovenskom trhu dopyt po úzko špecializovaných zdravotníckych produktoch, ktoré sa od toho času stali súčasťou portfólia spoločnosti.

Hlavným rozsahom činnosti spoločnosti je:

  • dovoz
  • vývoz
  • skladovanie
  • konsignácia
  • preprava a zásobovanie

Spoločnosť sa taktiež zaoberá dovozom originálnej kozmetiky, individuálnymi dovozmi liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré v súčasnej dobe nie sú kategorizované v Slovenskej republike.

Od počiatku svojej činnosti vykazujeme kontinuálny ekonomický rast, čo dokazujú nielen hodnoty jednotlivých ukazovateľov, ale aj naše zaradenie do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike v roku 2013.

V roku 2016 bola naša spoločnosť ocenená medzinárodne uznávaným certifikátom Register solventných firiem, ktorý je udeľovaný subjektom spĺňajúcim kritéria dôveryhodnosti, kredibility a finančnej stability.

V roku 2017 bola spoločnosť Pharex s.r.o. vyhodnotená Národným informačným systémom Slovenskej republiky, ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní. Na základe tohto hodnotenia bola spoločnosti v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získala v roku 2017 z 24 637 dodávateľov verejných obstarávaní.

Certifikát Registera solventných firiem

Bisnode Certifikát

Osvedčenie o dodržiavaní správnej distribučnej praxe

Povolenie na veľkodistribúciu humánnych liekov

Protokol_Spolahlivost_2017_PHAREX, s.r.o.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt pridaný k porovnaniu